Hjärtstartare

På Elins finns två hjärtstartare, den ena sitter utanför apotekets entré (se bild nedan) och den andra mitt emot Ica Maxis spelbutik. En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Innan hjärtstartaren är på plats påbörja hjärt-lungräddning och larma 112.

Så använder du en hjärtstartare:
1. Starta hjärtstartaren.
2. Fäst elektroderna på bröstkorgen, när båda är på plats analyserar hjärtstartaren hjärtrytmen.
3. Hjärtstartaren kan ge två rekommendationer: defibrillering eller hjärt-lungräddning.
4. Strömstöt kan ges om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer under analysen.
5. Fortsätt hjärt-lungräddning om kammarflimmer inte hittas och fortsätt så länge personen inte andas normalt.

Efter att en ev defibrillering har givits görs hjärt-lungräddning i två minuter, varpå hjärtstartaren analyserar hjärtstrytmen på nytt och ger vid behov instruktion om ny strömstöt som följs av hjärt-lungräddning i två minuter. Detta återupprepas tills personen visar tydliga livstecken eller tills hjälp anländer. Det är viktigt att fortsätta så länge personen inte visar livstecken.
Källa: hjart-lungfonden.se