Elins Esplanads historia

Under många år har fastigheten som nu är Elins Esplanad ägts av ICA Fastigheter. De använde den bland annat som sin distributionscentral fram till mitten på 90-talet. Därefter etablerades så småningom Maxihuset med Maxi ICA Stormarknad tillsammans med 12 fackhandelsbutiker.

År 2004 köptes fastigheten av Eurocommercial Properties som senare genomförde en om- och tillbyggnad. När detta stod klart år 2008 hade butiksytan utökats med ca 10 000 kvm och köpcentrumet har numera 30 butiker.

I samband med detta fick centrumet en ny fräsch profil, med en grafisk identitet och nytt namn – Elins Esplanad.

Namnet kommer från St. Elin som är Skövdes helgon och även pryder kommunens vapen. Elin var en högättad kvinna som levde på 1100-talet i utkanten av Skövde. Elins dotter blev utsatt för hustrumisshandel av sin make som till följd dräptes av sitt eget folk. Släktingarna till den döde mannen skyllde på Elin och hon mördades när hon var på väg till en kyrkoinvigning i Götene.

Hon hade strax innan sin död genomfört en pilgrimsvandring i Jerusalem. Efter mordet fick Elin genast helgonrykte genom flera mirakel som skedde vid hennes grav. Detta gjorde att man vallfärdades till Elins grav och det hade stor betydelse för handeln och ortens utveckling. Elin helgonförklarades 30 juli 1164 och det är dagen för Elins namnsdag.

Även den arkitektoniska lösningen avspeglas i namnet. Esplanad betyder lång trädkantad gata och gångstråket med butiker symboliserar just en esplanad.

Ordet esplanad var tidigare en benämning på en öppen plats framför en befästning, eller där en befästning tidigare stått. På 1800-talet började man riva städernas gamla murar och i stället fylldes platserna med breda trädplanterade paradgator. I svenska städer fanns inga befästningar kvar på 1800-talet (förutom Göteborg) och esplanaderna blev i stället brandgator eller en del i förändringen av stadsbebyggelsen för att få in mer ljus och luft.

Exempel på andra esplanader i Sverige:

 • Luthagsesplanaden i Uppsala
 • Valhallavägen i Stockholm
 • Strandvägen i Stockholm
 • Rådhusesplanaden i Gävle
 • Kanalgatan i Skellefteå
 • Södra Esplanaden i Lund
 • Hertig Karls Allé i Örebro
 • Laholmsvägen i Halmstad

Eurocommercial Properties

Elins Esplanad ägs av Eurocommercial som är en av Europas mest erfarna och långsiktiga köpcentrumägare, med en fastighetsportfölj bestående köpcentrum, citygallerior och volymhandelsfastigheter i Frankrike, Italien och Sverige. Bolaget grundades 1991 och är börsnoterat på NYSE Euronext i Amsterdam.

Eurocommercial äger följande köpcenter i Sverige:

 • Bergvik, Karlstad
 • Grand Samarkand, Växjö
 • Ingelsta Shopping, Norrköping
 • Elins Esplanad, Skövde
 • Valbo, Gävle
 • Moraberg, Södertälje
 • Hallarna, Halmstad
 • C4, Kristianstad

Dessutom ägs ett antal köpcenter i både Frankrike och Italien

För mer information gå in på: www.eurocommercialproperties.com

Newsec

Elins Esplanad utvecklas och förvaltas av Newsec på uppdrag av Eurocommercial. Newsec utvecklar och förvaltar dessutom ett flertal andra köpcentrum i Sverige. Riksbyggen sköter på uppdrag fastighetsskötsel i fastigheten.

Du som har frågor eller synpunkter, är välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@elinsesplanad.se.

För mer information gå in på: www.newsec.se

Solenergi

Här kan du se hur mycket energi våra solpaneler på taket genererar i realtid.