Parkering

Vi har totalt 1000 kostnadsfria p-platser. 200 av dessa finns i vårt lättillgängliga p-garage under köpcentrumet, maxhöjd 2.15. Vårt vaktbolag Säkerhetstjänst i Väst ronderar dagligen våra parkeringar, de nås på tel 0510-202 50.

P-platser för rörelsehindrade
Vi har totalt 14 st p-platser för rörelsehindrade. 6 platser finns i vårt p-garage, 3 platser utanför entrén vid apoteket och 5 platser utanför västra entrén vid Cervera.

Familjeparkering
Vi har 15 familjeparkeringar som är extra breda. 6 platser finns vid entrén vid apoteket och 9 platser vid västra entrén vid Cervera.