Förvaltare

Newsec
Olof Ljungberg, Centrumchef, 073-944 41 18, olof.ljungberg@newsec.se

Marknadsfrågor
Ulrika Danielsson, marknadskoordinator, 070-6303094, ulrika.danielsson@newsec.se

Teknisk förvaltare

Newsec
Anders Karlsson, 076-871 50 16, anders.karlsson@newsec.se

Fastighetsskötsel och drift

Byggnadsförvaltarna:

Drift
Magnus Gustafsson och Christopher Hjertman, 0500–44 46 09

Fastighetsskötsel
0500–44 46 09

Felanmälan Bisab
0500–44 46 09

Fastighetsägare

Eurocommercial, 08–678 53 60

Uthyrning

Vi har 3,6 miljoner besökare varje år! Är du intresserad av att hyra lokal på Elins Esplanad? Maila till Eurocommercial, leasing-sweden@ecpnv.com eller ring 08–678 53 60.